Αρχική Σελίδα > Συχνές Ερωτήσεις > Ακτοπλοϊκά > Μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκό εισιτήριο ανοιχτής επιστροφής;

Συχνές Ερωτήσεις - Ακτοπλοϊκά

Μπορώ να κλείσω ακτοπλοϊκό εισιτήριο ανοιχτής επιστροφής;

Μόνο σε ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρίες είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων ανοιχτής επιστροφής. Τα ανοιχτά εισιτήρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός συγκεκριμένης περιόδου, την οποία ορίζει η εκάστοτε πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρίας και μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε εταιρεία.Μετά το πέρας της περιόδου, τα ανοιχτά εισιτήρια παύουν να ισχύουν.